BIP
Strona główna/O nas/Aktualności/Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

22 . 03 . 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Źródło finansowania:
 Fundusz Solidarnościowy
Cele projektu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
Grupa docelowa:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego ), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu” – asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wnioskodawca:
Gmina Dziadowa Kłoda.
Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania:
22.383,90 zł.
• środki Funduszu Solidarnościowego:
22.383,90 zł.
Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
01.04.2024 r.
Termin zakończenia realizacji projektu:
31.12.2024 r.

 

do góry